• shikma nachman

המלחמות ה(לא) קטנות

מלחמות פנימיות יכולות להתעורר כאשר אנחנו כועסים או לחוצים או מוטרדים הרגש נמצא בתוכנו. הסביבה יכולה לשקף את הרגשות שלנו כמו מראה, בדיוק כפי שאם מישהו יחייך אלינו- אנחנו נחייך אליו חזרה. כאשר אנחנו חווים רגשות לא פשוטים הסביבה והאנשים הם רק השחקנים שמופיעים בהצגה שלנו.

המלחמות הפנימיות שלנו הם מלחמות לא קטנות. בזמן שאנחנו כועסים, מקנאים או מרגישים אשמים כולם מעצבנים אותנו. לפעמים נדמה שבשביל מלחמה קטנה כזאת אנחנו מוכנים לשלם בנפש. לפעמים כדי לא לשמוע את הקול הפנימי שלנו נלחם בעצמו - אנחנו מוכנים לשלם גם במשפחה וחברים. מכירים את האנשים שהם "לא בסדר"? "מעצבנים"? "חצופים"? אנשים שיתאימו להגדרות האלו הם האנשים שמייצגים רגשות שאין לנו איך להתמודד איתם. למעשה מדובר ברגשות שלנו, לא בהם.

לרוב התחושות האלו כלפי הסביבה הם תוצר של תהליכים פנימיים שלנו.

הצלחה היא תוצר של הרבה משתנים: זמן, אנרגיה, רצון ומוכנות להתחיל. הבסיס להצלחה הוא להבין מהי המלחמה הקטנה שאנחנו מנהלים עם עצמנו. לפעמים המלחמה היא מול קרוב משפחה, הבוס או החבר הכי טוב, ולפעמים המלחמה היא עם האוכל.

אבל אם נסתכל רגע טוב טוב פנימה- מי מנהל את המלחמה הזאת?